اجرای کلاسی

برداشتی آزاد از باغ وحش شیشه ای تنسی ویلیامز می باشد ، این نمایشنامه برای اجرای کلاسی استاد نسیم بنی اسدی در دانشگاه هنر تهیه و آماده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید